Bezpieczne korzystanie z serwisu internetowego Vienna Life Online
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego korzystania z serwisu Vienna Life Online:
 • Vienna Life nigdy nie prosi o podanie poufnych danych dotyczących haseł i identyfikatorów użytkownika drogą e-mail'ową. Dane te znane są jedynie użytkownikowi systemu Vienna Life Online, w związku z tym nie powinny być one udostępniane osobom trzecim
 • Zalecamy okresową zmianę hasła do serwisu internetowego Vienna Life Online (np. co 30 dni).
 • Dane niezbędne podczas dostępu i korzystania z usług Vienna Life Online tj. identyfikator, hasło, hasło tymczasowe należy podawać wyłącznie na stronie logowania do serwisu internetowego Vienna Life Online.
 • Jedynym prawidłowym adresem usług Vienna Life Online przez Internet jest:
Przed autoryzacją w serwisie internetowym Vienna Life Online należy zawsze upewnić się co do poprawności tego adresu.
 • Na stronie logowania do serwisu Vienna Life nigdy nie prosi Klientów o potwierdzanie tożsamości poprzez podanie jakichkolwiek dodatkowych informacji , takich, jak: numer karty płatniczej, data ważności karty, kod PIN. Ponadto Vienna Life nie wyświetla na stronie logowania żadnych formularzy lub obcojęzycznych komunikatów w postaci wyskakujących okien, ramek bądź jakichkolwiek niestandardowych elementów graficznych. Każde tego typu zdarzenie należy zignorować, zaniechać logowania oraz powiadomić Vienna Life dzwoniąc na Infolinię 801 888 000.
 • Nie należy ujawniać swojego identyfikatora do serwisu internetowego Vienna Life Online oraz hasła dostępu, ani nigdzie zapisywać swoich haseł , w szczególności w plikach na domowym/biurowym komputerze, urządzeniu mobilnym czy w pamięci telefonu.
 • Vienna Life nigdy nie prosi Klientów za pomocą serwisu Vienna Life Online o podanie jakichkolwiek danych dotyczących telefonu Klienta (numeru, modelu, IMEI) oraz o pobranie bądź instalację jakiejkolwiek aplikacji lub certyfikatu na telefony lub urządzenia mobilne. Po otrzymaniu takiej prośby w dowolnej formie należy ją zignorować oraz powiadomić o zdarzeniu Vienna Life dzwoniąc na Infolinię 801 888 000.
 • Przestrzegamy przed otwieraniem podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach (e-mail, SMS). Wszelkie niestandardowe zachowania systemu Vienna Life Online w stosunku do znanych Państwu dotychczas oraz oczekiwanie od Państwa jakichkolwiek dodatkowych informacji również w postaci wysyłanych e-mail'i bądź sms'ów, których rzekomym nadawcą jest Vienna Life - powinno wzbudzić czujność i wzmożoną ostrożność. W przypadku zaobserwowania nietypowych lub podejrzanych działań, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela (Infolinia 801 888 000). Prosimy o nieotwieranie podejrzanych plików/ linków nieznanego pochodzenia oraz niepodawanie żadnych informacji na kierowane zapytania mailowe/smsowe.
 • Nigdy nie należy odpowiadać na wiadomości mail'owe, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych Klienta oraz poufnych informacji takich, jak identyfikator i hasło konta. Zapewniamy, że Vienna Life nigdy nie wysyła tego typu wiadomości - po otrzymaniu takiego maila należy go zignorować oraz powiadomić o tym Vienna Life dzwoniąc za pomocą Infolinii 801 888 000.
 • Vienna Life nigdy także nie wysyła maili, w których linki/odnośniki prowadzą bezpośrednio do stron z oknem logowania do serwisu Vienne Life Online - po otrzymaniu takiego maila należy go zignorować oraz powiadomić o tym Vienna Life dzwoniąc na Infolinię 801 888 000.
 • Adres strony logowania do serwisu internetowego należy każdorazowo wprowadzać w nowo otwartym oknie lub zakładce przeglądarki.
 • Oznaczeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest ikona kłódki w pasku adresu oraz adres strony, który rozpoczyna się od https://. Ponadto elementem paska adresu jest zielona etykieta lub przycisk, wskazujący tożsamość witryny - Vienna Insurance Group Sp. z o.o. [PL].
 • Potwierdzeniem autentyczności i bezpieczeństwa nawiązanego połączenia jest zgodność parametrów certyfikatu (dostępnych w szczegółach certyfikatu) - dat ważności oraz odcisku z podanymi poniżej:
Wystawiony dla
Nazwa pospolita (CN) online.viennalife.pl
Organizacja (O) Vienna Insurence Group Polska Sp.z.o.o.
Jednostka organizacyjna (OU) ViennaLife
Numer seryjny 0F:A3:24:15:37:EA:F8:81:B1:36:D1:D0:31:69:F5:73
Wystawiony przez
Nazwa pospolita (CN) DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
Organizacja (O) DigiCert Inc
Jednostka organizacyjna (OU) www.digicert.com
Okres ważności
Ważny od dnia piątek, 14 października 2016
Wygasa dnia piątek 19 października 2018
Odciski
Odcisk SHA-256 13:A3:CD:13:83:9B:3E:02:EF:2F:8A:56:3D:82:30:1F:
7F:23:80:48:C0:82:3F:BE:35:58:4A:FD:6d:93:CE:19
Odciski SHA1 09:EC:D2:38:D1:5B:72:C8:A7:82:25:7B:80:7C:00:BE:03:87:4F:47
 • Nie należy logować się do Vienna Life Online będąc podłączonym do sieci publicznych dostępnych w takich miejscach jak: restauracje, dworce/lotniska, inne sieci publiczne (np. miejskie), a używając bezprzewodowej sieci w miejscu pracy, należy koniecznie zabezpieczyć ją przed dostępem osób niepowołanych poprzez ustawienie hasła dostępu do sieci (powinno zawierać duże i małe litery oraz cyfry i znaki specjalne (np. !,@,#,?)).
 • W trakcie pracy z Vienna Life Online należy używać jednego okna przeglądarki, a po zakończeniu korzystania z serwisu nie zamykaj przeglądarki zanim się wylogujesz. Jeśli potrzebujesz odejść na chwilę od urządzenia na którym pracujesz, przed oddaleniem się zablokuj dostęp do urządzenia tak aby osoby niepowołane nie mogły z niego korzystać.
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie. Podstawą bezpiecznego korzystania z systemów i programów jest dbałość o zapewnienie stałych aktualizacji, które usuwają luki w oprogramowaniu wykorzystywane przez osoby trzecie do pozyskiwania danych użytkownika.
 • Zabezpiecz urządzenia z których logujesz się do Vienna Life Online. Na urządzenia typu komputer, tablet czy telefon komórkowy dostępnych jest wiele płatnych oraz darmowych programów antywirusowych które kontrolują przesyłanie i odbieranie danych, zapobiegając tym samym wykradaniu poufnych danych.
 • Unikaj podłączania do urządzenia nieznanych, zewnętrznych nośników danych. Mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie którym urządzenie zostanie zainfekowane po podłączeniu nośnika. Przykład: pendrive znaleziony przed wejściem do firmy, niewiadomego pochodzenia.
 • Korzystaj wyłącznie z legalnego i sprawdzonego oprogramowania.
 • Unikaj pobierania i instalowania programów pochodzących z nieznanych źródeł.
 • Nie instaluj programów zawartych w wiadomościach e-mail. Mogą one stanowić zagrożenie dla Twojego urządzenia jak również dla danych wprowadzanych przez używane urządzenie. Wiele z takich programów ma ukryte funkcje które przesyłają twórcy informacje o użytkowanym urządzeniu oraz wprowadzane w trakcie użytkowania dane.
 • Na obecność niepożądanego oprogramowania na użytkowanym urządzeniu mogą wskazywać: spowolnienie pracy urządzenia, samoczynnie pojawiające się okna przeglądarki lub programów, problemy z uruchomieniem programów które dotąd działały bez zarzutu.